امروزه avtechتوانسته باتلفیق دستگاه های اخطاردهنده خارجی همانند اشکارسازهای دود وسنسورهای حرارتی دما وچشمی ها و….بامحصولات push videoراه حل های منحصربه فردی راباکیفیت بالاوضریب اطمینان مناسب و حداقل هزینه وتجهیزات بهینه به عنوان یک bmsهماننداعلام حریق وکنترل نورمحیط وکنترل حرارت گلخانه هاو….رابه شماارائه دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *