ایران
خوزستان ، دزفول
خ امام خمینی شمالی بین کمیل و رودکی – طبقه بالا
گروه مهندسی مهرسیستم
تلفن : 42542370 – 061
همراه ”  1171 781 0916

Email : mehrsystem.group@yahoo.coma